Informace k preventivním opatřením proti šíření onemocnění COVID-19

PODMÍNKY PRO VSTUP DO UČEBNY

 

V učebnách platí následující podmínky. Děti, které se prokážou:

  • platným certfiikátem o očkování proti Covid-19;

  • nebo potvrzením o prodělané nemoci Covid-19 v době ne delší než 180 dní;

  • nebo platným certifikátem na antigenní test (max. 24 hodin starý) nebo PCR test (max. 72 hod starý);

nemusí mít při výuce nasazený respirátor.

 

Děti, které nám nepřinesou jedno z výše uvedených potvrzení, mohou  vstoupit do učebny jen s respirátorem. Pokud se děti testují ve škole, platí provedené testy i mimo ni. Čili není potřeba se testovat nad rámec. Jestliže škola nevydává certifikát o provedeném testu, uznáme i čestné prohlášení rodiče.