top of page

Rozvrh SKUPINOVÁ VÝUKA

ZÁPIS DO KURZŮ NA ŠKOLNÍ
ROK 2023/24 ZAHÁJEN!

KURZY PRO 9. ROČNÍK
ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 - ONLINE

Kotva 1
online_kurzy.PNG

Začátek výuky

8. září 2023

Počet týdnů
v I. pololetí

18

 
CENA za předmět
v I. pololetí

Počet volných míst

MA

Počet volných míst

ČJ

5 400 Kč

9

9

9. září 2023

18

5 400 Kč

9

9

10. září 2023

18

5 400 Kč

11

10

Výuka matematiky a češtiny může probíhat v jednom dnu (jako jeden odpolední blok), anebo můžete matematiku
a čestinu rozdělit do dvou různých dnů (popřípadě lze i kombinace 1 předmět prezenčně a druhý předmět online).
Počet týdnů ve 2. pololetí (= období od 1. února po přijímací zkoušky v dubnu) - v tuto chvíli nejsou známy termíny přijímacích zkoušek, čili nevíme přesný počet týdnů ve 2. pololetí školního roku 23/24; loňské roky se počet lekcí pohyboval kolem 8 až 11.

Pokud byste měli zájem o jakýkoliv kurz v jiném termínu (ať už jiný čas, či den), prosím, kontaktujte nás na telefonu 605 540 886, e-mailu vyuka@toplearning.cz, nebo vyplňte níže uvedený formulář. Děkujeme. 

Kotva 2
bottom of page