Online kurz CHEMIE 

Jaké učivo bude v kurzu probráno: 

  • periodická tabulka prvků

  • oxidace a redukce

  • vyčíslování chemických rovnic

  • chemické výpočty

  • stechiometrické výpočty

  • témata budou probrána v rozsahu zaměřeným na gymnaziální chemii

Pro koho je kurz určen: 

  • pro žáky 1. a vyšších ročníků SŠ a gymnázií

  • pro studenty vysokých škol

  • pro žáky hlásící se na VŠ (medicína, VŠCHT, PřF, ČZU, atd.)

  • pro kohokoliv, kdo si rád rozšíří obzory