top of page

Online kurz - aneb příprava na maturitu odkudkoliv a kdykoliv

Pro koho je ONLINE KURZ MATEMATIKY určen

 • pro žáky 4. ročníků SŠ a gymnázií

Obsah ONLINE KURZU

 • každý týden od nás obdržíte přehledně zpracované podklady vysvětlující dané téma

 • součástí jednotlivých materiálů jsou také příklady z maturitních testů CERMAT z předešlých let, tak aby si studenti dokázali představit, do jakých typů úloh a příkladů se dá dané téma v testech zakomponovat

 • každý týden od nás dostanete 2 domácí úlohy/ pracovní listy 

  • na aktuální učivo​

  • na doposud probrané učivo

  • po týdnu od nás obdržíte řešení domácích úloh (včetně postupů)

 

Co od nás dostanete navíc ZDARMA

 • brožuru matematických vzorců

 • slovníček matematických pojmů

 • brožuru nejčastějších chyb

 • souhrn rad a tipů, jak se nejlépe připravit na maturitní zkoušku

Kdy můžete začít

 • začít můžete s kurzem kdykoliv, obecně však platí, že čím dřív s přípravou na maturitní zkoušku začnete, tím lepší bude Váš výsledek

 

Platba
 • po vyplnění objednávkového formuláře Vám zašleme fakturu s platebními údaji
 
                       
 

Cena kurzu na 30 týdnů:

cena 3 000 Kč 

 

SEZNAM LEKCÍ:

 1. Obory čísel, číselné množiny

 2. Algebraické výrazy

 3. Mocniny a odmocniny

 4. Mnohočleny

 5. Lomené výrazy

 6. Rovnice s jednou neznámou

 7. Nerovnice

 8. Logaritmické rovnice

 9. Exponenciální rovnice

 10. Goniometrické rovnice

 11. Soustavy rovnic

 12. Úvod do funkcí

 13. Lineární a lomené funkce

 14. Kvadratická funkce

 15. Exponenciální a logaritmické funkce

 16. Goniometrické funkce

 17. Aritmetická posloupnost

 18. Geometrická posloupnost

 19. Finanční matematika

 20. Trojúhelníky

 21. Mnohoúhelníky

 22. Kružnice a kruh

 23. Geometrická zobrazení 

 24. Stereometrie - tělesa

 25. Analytická geometrie 1

 26. Analytická geometrie 2

 27. Analytická geometrie 3

 28. Kombinatorika

 29. Pravděpodobnost

 30. Statistika

bottom of page