top of page

Online kurz - aneb příprava na přijímací zkoušky odkudkoliv a kdykoliv

Pro koho je ONLINE KURZ MATEMATIKY určen

 • pro žáky 7. tříd ZŠ - děti hlásící se na šestiletá gymnázia

Obsah ONLINE KURZU

 • každý týden od nás obdržíte přehledně zpracované podklady vysvětlující dané téma

 • součástí jednotlivých materiálů jsou také příklady z přijímacích testů CERMAT z předešlých let, tak aby si studenti dokázali představit, do jakých typů úloh a příkladů se dá dané téma v testech zakomponovat

 • každý týden od nás dostanete 2 domácí úlohy/ pracovní listy 

  • na aktuální učivo​

  • na doposud probrané učivo

  • po týdnu od nás obdržíte řešení domácích úloh (včetně postupů)

 • 2 závěrečné přijímací testy včetně detailního řešení

 

Co od nás dostanete navíc ZDARMA

 • brožuru matematických vzorců

 • slovníček matematických pojmů

 • brožuru nejčastějších chyb

 • souhrn rad a tipů, jak se nejlépe připravit na přijímací zkoušky

Kdy můžete začít

 • začít můžete s kurzem kdykoliv, obecně však platí, že čím dřív s přípravou na přijímací zkoušky začnete, tím lepší budou Vaše výsledky

 

Platba
 • po vyplnění objednávkového formuláře Vám zašleme fakturu s platebními údaji
 
                       
 

Cena kurzu na 22 týdnů:

cena 2 200 Kč 

 

SEZNAM LEKCÍ:

 1. Obory čísel, dělitelnost

 2. Zlomky 1

 3. Zlomky 2

 4. Desetinná čísla, zaokrouhlování

 5. Trojčlenka, přímá a nepřímá úměra

 6. Převody jednotek

 7. Rovnice o jedné neznámé

 8. Procenta a promile

 9. Poměry

 10. Postupné poměry

 11. Měřítko

 12. Průměry

 13. Úhly

 14. Trojúhelník

 15. Kružnice

 16. Čtyřúhelníky

 17. Osová a středová souměrnost

 18. Složená trojčlenka

 19. Obsahy a obvody

 20. Objemy těles

 21. Test 1

 22. Test 2

bottom of page