Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na gymanázia a SŠ

Více informací naleznete na stránkách jednotlivých kurzů

 

 

  • příprava na osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia a střední školy

  • příprava na osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia a střední školy