top of page

Online kurz - aneb příprava na přijímací zkoušky odkudkoliv a kdykoliv

Pro koho je ONLINE KURZ MATEMATIKY určen

 • pro žáky 9. tříd ZŠ - děti hlásící se na čtyřletá gymnázia a střední školy

Obsah ONLINE KURZU

 • každý týden od nás obdržíte přehledně zpracované podklady vysvětlující dané téma

 • součástí jednotlivých materiálů jsou také příklady z přijímacích testů CERMAT z předešlých let, tak aby si studenti dokázali představit, do jakých typů úloh a příkladů se dá dané téma v testech zakomponovat

 • každý týden od nás dostanete 2 domácí úlohy/ pracovní listy 

  • na aktuální učivo​

  • na doposud probrané učivo

  • po týdnu od nás obdržíte řešení domácích úloh (včetně postupů)

 • 2 závěrečné přijímací testy včetně detailního řešení

 

Co od nás dostanete navíc ZDARMA

 • brožuru matematických vzorců

 • slovníček matematických pojmů

 • brožuru nejčastějších chyb

 • souhrn rad a tipů, jak se nejlépe připravit na přijímací zkoušky

Kdy můžete začít

 • začít můžete s kurzem kdykoliv, obecně však platí, že čím dřív s přípravou na přijímací zkoušky začnete, tím lepší budou Vaše výsledky

 

Platba
 • po vyplnění objednávkového formuláře Vám zašleme fakturu s platebními údaji
 
                       
 

Cena kurzu na 30 týdnů:

cena 3 000 Kč 

 

SEZNAM LEKCÍ:

 1. Obory čísel, dělitelnost

 2. Zlomky

 3. Desetinná čísla, zaokrouhlování

 4. Trojčlenka, přímá a nepřímá úměra

 5. Mnohočleny, vzorce

 6. Vytýkání, absolutní hodnota

 7. Převody jednotek

 8. Rovnice o jedné neznámé

 9. Procenta a promile

 10. Poměry

 11. Měřítko

 12. Průměry

 13. Úhly

 14. Mocniny

 15. Pythagorova věta

 16. Trojúhelník, kružnice

 17. Čtyřúhelníky

 18. Osová a středová souměrnost

 19. Dvě rovnice o dvou neznámých

 20. Úprava výrazů pomocí vzorců

 21. Složená trojčlenka

 22. Lomené výrazy

 23. Vyjadřování neznámé ze vzorce

 24. Nerovnice

 25. Obsahy a obvody

 26. Objemy těles

 27. Slovní úlohy o směsi

 28. Slovní úlohy o společné práci

 29. Test 1

 30. Test 2

bottom of page