Online kurz - aneb příprava na přijímací zkoušky odkudkoliv a kdykoliv

Pro koho je ONLINE KURZ MATEMATIKY určen

 • pro žáky 5. tříd ZŠ - děti hlásící se na osmiletá gymnázia

Obsah ONLINE KURZU

 • každý týden od nás obdržíte přehledně zpracované podklady vysvětlující dané téma

 • součástí jednotlivých materiálů jsou také příklady z přijímacích testů CERMAT z předešlých let, tak aby si studenti dokázali představit, do jakých typů úloh a příkladů se dá dané téma v testech zakomponovat

 • každý týden od nás dostanete 2 domácí úlohy/ pracovní listy 

  • na aktuální učivo​

  • na doposud probrané učivo

  • po týdnu od nás obdržíte řešení domácích úloh (včetně postupů)

 • 2 závěrečné přijímací testy včetně detailního řešení

 

Co od nás dostanete navíc ZDARMA

 • brožuru matematických vzorců

 • slovníček matematických pojmů

 • brožuru nejčastějších chyb

 • souhrn rad a tipů, jak se nejlépe připravit na přijímací zkoušky

Kdy můžete začít

 • začít můžete s kurzem kdykoliv, obecně však platí, že čím dřív s přípravou na přijímací zkoušky začnete, tím lepší budou Vaše výsledky

 

Platba
 • po vyplnění objednávkového formuláře Vám zašleme fakturu s platebními údaji
 
                       
 

Cena kurzu na 20 týdnů:

včetně DPH

zaváděcí cena 2 000 Kč 

SEZNAM LEKCÍ:

 1. Sčítání, odčítání, násobení

 2. Dělení, zaokrouhlování

 3. Desetinná čísla

 4. Číselná osa

 5. Čtverec, obdélník, úhlopříčky

 6. Obvody geometrický útvarů

 7. Obsahy geometrických útvarů

 8. Převody jednotek

 9. Zlomky

 10. Výpočty se zlomky

 11. Slovní úlohy 1

 12. Slovní úlohy 2

 13. Trojúhelník, rýsování

 14. Mnohoúhelníky

 15. Kružnice

 16. Rovnoběžky, různoběžky, atd.

 17. Práce s grafy

 18. Úlohy zaměřené na logiku

 19. Test 1

 20. Test 2